Yazar Detayları

ALTUNKÖSE, Sait, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 7, Sayı 1 (2018) - Çevre Mühendisliği
    NİĞDE AKKAYA BARAJI HAVZASINDA ARAZİ KULLANIMI/ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
    Özet  PDF


ISSN: 2564-6605