Yazar Detayları

ALTUN, Okay, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, TürkiyeISSN: 2564-6605