Yazar Detayları

ATAÇOĞLU, Işıl

  • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Çevre Mühendisliği
    KLORPRİFOSUN DAPHNIA MAGNA KULLANARAK TOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ
    Özet  PDF


ISSN: 2564-6605