Yazar Detayları

ATICI, Ümit, Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fak. Maden Müh. Böl., Türkiye

  • Cilt 6, Sayı 1 (2017) - Maden Mühendisliği
    GÜMÜŞLER (NİĞDE) KALSİTİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF


ISSN: 2564-6605