ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLERİN FOTOKATALİZ PROSESİ İLE GİDERİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Can Burak ÖZKAL, Süreyya MERİÇ PAGANO

Özet


   Su kaynaklarında sıklıkla rastlanan mikrokirleticilerin, alıcı ortamdaki çevresel etkileri ve mevcut arıtma sistemleri ile etkin giderilememeleri sebebiyle gelecek yıllarda yasal sınırlamaların hedefi olması beklenmektedir. Özellikle farmasötikler ve geniş kullanım alanına sahip antibiyotikler, hem üretimleri, hem de tüketimleri sonrasında çevreye salınmakta ve alıcı ortamı tehdit etmektedir. Biyolojik arıtma sistemleri başta olmak üzere konvansiyonel arıtma proseslerinin, antibiyotiklerin gideriminde yetersiz kaldığı görülmektedir. Antibiyotiklerin biyolojik olarak bozunmaya dirençli yapısı oksidasyon potansiyeli yüksek olan ileri oksidasyon proseslerinin kullanımını gerektirmektedir. Fotokataliz prosesleri, eko-toksik etkisinin minimum düzeyde olması ve antibiyotikleri mineralize edebilme potansiyeli ile önemli bir detoksifikasyon prosesidir. Ayrıca prosesin güneş enerjisi ile işletilebilir olması, deneysel çalışma ve pilot ölçekli uygulamalara olan ilgiyi arttırmaktadır. Bu çalışma ile literatürde askıda sistem ve yüzeyde sabitlenme prensibine göre yürütülmekte olan fotokataliz prosesi çalışmalarının temel prensip ve mekanizmaları, antibiyotik giderimi ve bakteri inaktivasyonu açısından değerlendirilmektedir. Proses parametrelerinin, büyük ölçekli uygulamaların yaygınlaşması ve prosesin modellenmesi hedeflerine uygun olarak ele alınması üzerinde durulmuştur.

   Anahtar Kelimeler: Antibiyotik giderimi, bakteri inaktivasyonu, fotokataliz


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.