ÇELİK SİSTEMLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE DİNAMİK SINIRLAYICILI OPTİMİZASYONU

Musa ARTAR, Ayşe DALOĞLU

Özet


Genetik algoritma geleneksel sınırlayıcılar yanında dinamik sınırlayıcılar dailave edilerek çelik sistemlerin optimizasyonu için kullanılmıştır. Biyolojik organizmaların genetiksüreçlerini esas alan genetik algoritma ile optimizasyonda kopyalama,çift noktalı çaprazlama ve mutasyon operatörleri dikkate alınmıştır. Yapı sistemlerininanalizleri için TS 648’de yer alan tasarım koşulları kullanılmıştır. Optimizasyonişlemi ilk olarak maksimum kabuledilebilir gerilme, maksimum kabul edilebilir yer değiştirme ve otomatik olarakminimum kesit alanı sınırlayıcıları ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasisteme ait 1.doğal periyot için belirli bir sınır değer sınırlayıcı olarakprobleme dahil edilmiştir. Buamaçla MATLAB’de bir program kodlanmış ve elde edilensonuçlar mümkün olduğu ölçüde SAP2000 programı yardımıyla doğrulanmıştır. Ayrıktasarım değişkenleri kullanılarak optimizasyona olanak tanıyan genetik algoritmaile elde edilen sonuçların pratik olarak uygulanabilir olduğu bir kez dahagösterilmiştir. Geliştirilen bilgisayar programı çelik yapıların tasarımı veboyutlandırılması için ülkemizde halen yürürlükte olan TS 648’deki tasarımkriterlerine göre hazırlanmıştır ancak diğer yapı standartlarınauyarlanabilmesi oldukça kolaydır.  Anahtar kelimeler: Genetikalgoritma, Optimizasyon, Çelik yapılar, Dinamik sınırlayıcı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.