ALICI ORTAMI GÖL OLAN FARKLI ARITIM PROSESLERİNİN PESTİSİT GİDERİM VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

İPEK AKSANGÜR, Berrak EROL NALBUR

Özet


Göllerin, önemli kirletici parametrelerinin başında pestisitler gelmektedir. Tarımsal uygulamalar sonucu, toprak yüzeyinde kalan pestisitler, yağmur suları ile yüzey akışına ya da topraktan süzülerek taban suyu ve diğer su kaynaklarına ulaşırlar. Pestisitler evsel ve sanayi faaliyetleri sonucunda oluşan atıksulardan da toplama sistemleri ile atıksu arıtma tesislerine (AAT) ulaşmakta ve burada yeterince giderim sağlanamaması nedeniyle alıcı ortamı olan göllere taşınmaktadırlar. Ülkemizde AAT’ler; deşarj standartlarında herhangi bir pestisit türüne ait sınır değer olmaması nedeniyle, pestisit giderimine yönelik tasarlanmamakta ve pestisit kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çalışmada, arıtma proseslerinin pestisit giderim verimlerinin ortaya konması amacıyla; farklı arıtma proseslerine sahip tesislerin pestisit giderim performansı incelenerek durum analizi yapılmıştır. Ardından tarımsal havza niteliğine sahip göllere deşarj edilen arıtılmış sular pestisit parametresi yönünden değerlendirilmiştir. Çalışma ile atıksudaki pestisit türlerinin havza bazında çeşitlilik gösterdiği, seçilen arıtma proseslerinin atıksudan pestisit giderim veriminin farklı olduğu ve göllere deşarj eden tesislere ileri arıtma proseslerinin ilave edilerek pestisit kaynaklı kirliliğin azaltılabileceği belirlenmiştir

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.