ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIM ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Aslıhan Katip

Özet


Özet: Dünyada kentleşme, nüfus ve endüstrileşmenin artması ve iklim değişikliği nedeni ile su ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu çalışmada artan su ihtiyacını karşılamak için atıksuların arıtılarak yeniden kullanımı konusu araştırılmıştır. Toksik maddeler içeren atıksuların sulama ve su ürünlerinde kullanımı sonucunda, metal birikimleri olduğu, toprağın ve yeraltı suyu kalitesinin bozulduğu ve toprakta tuzluluk problemleri yarattığı görülmüştür. Bu nedenle, temiz su ile karıştırılarak kullanılmasının uygun olduğu ve özellikle sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği amaçlı direkt temas gerektiren kullanımlarda metaller, diğer toksik organik/inorganik kirleticiler açısından ve mikrobiyal kalitenin sağlık riski taşımayacak iyi düzeyde olması gerektiği görülmüştür. Su ürünleri ve sulamada gıda endüstrisi atıksularının kullanımının daha az risk taşıyabileceği düşünülmüştür. Endüstriyel geri kullanımda, atıksuların arıtım yöntemlerinin endüstri tipine bağlı olarak çok farklı olduğu, ancak proses açısından birbirine uyumulu ve fiziksel olarak yakın bulunan tesislerde endüstriyel simbiyoz yaklaşımı ile birbirlerinin atıksularını kullanma olanakları araştırılmalıdır. Gri suların tuvalet temizliğinde kullanımının su kaynaklarının verimli kullanımına son derece katkı sağlayacağı belirlenmiştir. Ülkemizde su yönetiminde atıksuların yeniden kullanımı çalışmaları devlet tarafından yapılabilecek teşviklerle yaygınlaştırılmalı ve havza yönetiminin bir parçası olarak görülerek su kaynaklarının korunması stratejilerinde yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı, geri kazanım, su kirliliği


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.