AĞLASUN BÖLGESİ İÇİN RÜZGAR HIZI TAHMİNİ VE EN UYGUN TÜRBİN TESPİTİ

Fatma Kadriye Örgen

Özet


Dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ve kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle ülkemizde rüzgar enerji sistemlerinin kullanımı da sürekli artış göstermektedir. Bir bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi için rüzgâr türbinlerinin hub yüksekliğindeki rüzgâr hızlarının ölçülmesi ya da tahmin edilmesi gerekmektedir. Fakat türbinlerin hub yüksekliklerinden rüzgar hızı ölçümlerinin yapılması oldukça maliyetlidir. Bu çalışmada, Burdur Ağlasun bölgesinde 2 m yükseklikte ölçülen aylık ortalama rüzgâr hız verileri kullanılarak 60, 65, 73 ve 75 m hub yüksekliğindeki rüzgâr hızları 6 farklı extrapolasyon yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tahmin edilen aylık rüzgar hızları kullanılarak bölge için en uygun türbin tespiti yapılmıştır. Bölge için en uygun türbinin 65 m hub yüksekliğindeki LTW türbini olduğu ve böylece yıllık ortalama 221640 kWh enerji elde edilebileceği görülmüştür.

Tam Metin:

Başlıksız PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.