AKKAYA BARAJI’NIN NİĞDE İLİ İKLİMİNE ETKİSİ

Onur ARSLAN

Özet


   Barajlar iklim üzerinde negatif ya da pozitif etkilere neden olabilirler. Bu çalışmada küçük bir barajın kurak bir ilin iklimine olan etkisi trend analizi ile incelenmektedir. Bu amaçla Niğde İlinde yer alan Akkaya Barajı seçilmiştir. Rezervuar hacmi dikkate alındığında Akkaya Barajı çok küçük bir barajdır. Niğde İli Türkiye’nin en kurak yerlerinden biridir. Verilerin homojenliğini araştırmak için run testi kullanılmıştır. Trend analizi için Mann Kendall Mertebe Korelasyon testi kullanılmıştır. Baraj öncesi dönem (1950-1966) baraj sonrası dönem (1968-1984) ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için Niğde İlinin aylık toplam yağış, aylık maksimum sıcaklık, aylık minimum sıcaklık, aylık ortalama sıcaklık, aylık ortalama nispi nem ve aylık ortalama rüzgâr hızı değerleri kullanılmıştır. Baraj sonrasında yılın çoğu ayları için aylık toplam yağış ve aylık minimum sıcaklık değerlerinde artmalar ve aylık maksimum sıcaklık, aylık ortalama sıcaklık, aylık ortalama nispi nem ve aylık ortalama rüzgâr hızı değerlerinde azalmalar gözlenmiştir.

   Anahtar Kelimeler: Baraj, iklim değişimi, Mann Kendall Mertebe Korelasyon, Niğde


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.