ALİZARİN KIRMIZI BOYASININ HİDROKSİAPATİT KULLANILARAK ADSORPSİYON PROSESİ İLE GİDERİMİ

Deniz İzlen ÇİFÇİ

Özet


   Bu çalışmada, hidroksiapatit ile alizarin kırmızı boyasının adsorpsiyon prosesiyle giderimi araştırılmıştır. Çalışmada çalkalama hızının, çözelti pH değerinin, hidroksiapatit miktarının ve başlangıç boya konsantrasyonun giderim verimi üzerine etkisi ortaya konmuştur. Alizarin kırmızı boyasının hidroksiapatit ile adsorpsiyonu yalancı ikinci dereceden kinetik modele ve Freundlich izoterm modeline daha uygun olduğu görülmüştür. Maksimum adsorpsiyon kapasitesi pH 7’de, 1 g/L hidroksiapatit ile 150 dakika adsorpsiyon sonucunda 144,9 mg/g olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, hidroksiapatitin alizarin kırmızı boyası gibi anyonik boyaların gideriminde alternatif bir adsorbent olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

   Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, alizarin kırmızı boyası, anyonik boya, hidroksiapatit, renk giderimi


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.