AFET YÖNETİMİNDE OPTİK GÖRÜNTÜLER İÇİN DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE GAUSSIAN KARIŞIM MODELLERİ TABANLI YENİ BİR DEĞİŞİM SAPTAMA YAKLAŞIMI

Ümit Haluk ATASEVER

Özet


   Orman yangını, taşkın gibi felaketler hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli problemleri arasındadır Afet sonrası alansal rehabilitasyon işlemlerinin hızla yapılabilmesi için zarar gören alanların hızlı ve yüksek doğrulukla belirlenebilmesi gerekmektedir.  Bu çalışmada, optik görüntüler için tasarlanmış, yangın ve sel gibi afetler sonrasında hasar gören alanların tespit edilmesine yönelik dalgacık dönüşümü ve Gaussian karışım modelleri temelli yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Sunulan yaklaşımın ilk aşamasında, afet öncesi ve sonrasına ait görüntülerin standart ve logaritmik fark görüntüleri hesaplanır. İkinci aşamada standart fark görüntüsüne medyan filtre, logaritmik fark görüntüsüne wiener filtre uygulanır. Ardından bu görüntüler dalgacık dönüşümü ile birleştirilir. Son aşamada ise birleştirilmiş görüntü Gaussian karışım modelleri ile kümelenir ve böylelikle afet nedeniyle zarar gören alanlar tespit edilmiş olur. Yaklaşımın etkinliği gerçek afetler neticesinde ortaya çıkan Sardinia ve Mexico veri setleri kullanılarak irdelenmiştir. Önerilen yaklaşımın performansı toplam hata ve toplam hata oranı kriterlerine ek olarak ortalama karesel hata, tepe gürültü sinyal oranı, yapısal benzerlik indeksi ve evrensel kalite indeksi metrikleri ile incelenmiş ve başarısı ortaya koyulmuştur.

   Anahtar Kelimeler: Afet, Değişim Saptama, Dalgacık Dönüşümü, Gaussian Karışım Modelleri


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.