304L PASLANMAZ ÇELİĞİN ŞEKİLLENDİRME SINIR DİYAGRAMININ BELİRLENMESİNDE ANİZOTROPİ BELİRLEME METODUNUN ETKİSİ

Serkan TOROS

Özet


   Son yıllarda birçok araştırmacı sac malzemelerin şekillendirme sınırlarının deneysel ve nümerik olarak belirlenmesi üzerine odaklanmışlardır. Deneysel çalışmalar esnasında birçok zorluklarla karşılaşılmasından ötürü, birçok araştırmacı için malzemelerin şekillendirme karakteristiklerini çekme deneyi gibi basit deneylerden modellenerek elde edilmesi temel bir mesele haline gelmiştir. Literatürde geliştirilen birçok model sonucu kullanılan akma yüzey fonksiyonlarına ve malzemelerin anizotropik davranışlarını yansıtan model parametrelerine büyük ölçüde bağlı bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında BBC ailesi (BBC2000, 2003, 2005 ve 2008) akma yüzeyleri Marciniak-Kuczynski kararsızlık modeli ile 304L paslanmaz çeliğin şekillendirme sınır diyagramının oluşturulması noktasında kullanılmıştır. Modeller farklı anizotropi belirleme yöntemleri için değerlendirilmiş ve tahmin edilen sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

   Anahtar Kelimeler: 304L, şekillendirme sınır diyagramı, BBC ailesi, Marciniak–Kuczynski modeli


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.