İSTANBUL’DA BULUNAN SON DÖNEM BİZANS YAPILARINDA CEPHE BEZEMELERİ

Hazal ŞENTÜRK, Nur URFALIOĞLU

Özet


   Doğu Roma/Bizans İmparatorluğu 1204-1453 yılları arasındaki son döneminde sanat açısından bir canlanma göstermiştir. Bu dönem sanat tarihçileri tarafından Palailogoslar Rönesansı olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Bizans İmparatorluğu’nun Başkenti Konstantinopolis/İstanbul’da yer alan ve hızla yok olan ‘Son Dönem Bizans’ yapılarının bezeme özellikleri ve malzemeleri incelenecektir. Bu döneme ait yapılardan İstanbul’da bulunanlar, imparatorluğun diğer kentlerinde bulunan yapılara göre daha görkemlidir. Bunların başlıca nedenleri, başkentte yapılmaları ve prestij yapıları olmalarıdır. Yapılan incelemeler sonucunda bu dönemde özellikle cephe süslemelerinin dikkat çekici olduğu anlaşılmıştır. Sonuç bölümünde ise ‘Son Dönem Bizans yapılarının cephelerinde görülen bezemeler belirlenerek bir tablo oluşturulmuştur. Bu tablo sonucunda cephelerde en çok kullanılan bezeme motifleri tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra bezemelerin en yoğun olarak bulunduğu yapı belirlenmiştir.

   Anahtar Kelimeler: İstanbul’da Bizans yapıları, cephe bezemeleri, dini yapılar


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.