AYVACIK-TUZLA BÖLGESİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARDAN METAL/MİNERAL KAZANIM OLANAKLARI

Ziya Sedat CETİNER

Özet


   Bu çalışmanın amacı Biga Yarımadası'nda ticari olarak önem atfedebilecek metal ve mineral içeren jeotermal sahaların jeolojik ve jeokimyasal sınırlarını tanımlayıp, sürdürülebilir bir geri kazanım teknolojisini özgün bir fizibilite analizi ile bütünleştirerek değerlendirmektir. Biga Yarımadası özelindeki jeotermal kaynakların fiziksel özellikleri ve kimyasal kompozisyonları incelendiğinde, yüksek sıcaklığa (T>60°C) ve nispeten asidik pH değerlerine sahip kaynakların yeterli miktarda ticari değere sahip materyali sağlayabileceği öngörülmektedir. Gerçekleştirilen pilot ölçekli fizibilite analizine göre Tuzla jeotermal sahası temel alındığında jeotermal akışkandan günde yaklaşık 22 Kg Li metali üretebileceği hesaplanmıştır. 10 yıllık bir işletme süresi göz önüne alındığında fayda-maliyet oranı (F/M) 3,71 olarak belirlenmiştir. Birden büyük olan bu oran yapılacak geri kazanım yatırımının karlı olduğunu işaret etmektedir.

   Anahtar Kelimeler: Jeotermal kaynaklar, metal-mineral geri kazanımı, Tuzla, lityum


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.