ŞEV TEPESİNE OTURAN SIĞ TEMELLERDE EKSANTİRİSİTENİN ETKİSİ

Baki BAĞRIAÇIK, Barış MAHMUTLUOĞLU

Özet


   Bu çalışmada, dairesel bir temelin, şevin göçme yüzeyi içinde ve dışında inşa edilmesi durumunda meydana gelen taşıma gücü, oturma ve gerilme davranışları, eksantirik yük etkisinde araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, donatısız ve donatı ile güçlendirilmiş göçmeye karşı güvenli şev zemin modelleri kullanılmıştır. Şevli zemin içerisine belirlenen derinliklere geogrid donatı yerleştirilmiştir. Dairesel temelden dolayı meydana gelen yük değerleri, oturmalar ve ilave düşey gerilme değerleri sırasıyla yük hücresi, deplasman ölçerler ve basınç algılayıcıları yardımıyla ölçülmüştür. Sonuçta, eksantirisitenin hem taşıma gücü hem de zemin gerilmeleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.

   Anahtar Kelimeler: Eksantirisitik yükleme, donatı, geogrid, şev, zemin gerilmesi


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.