ÜÇ TABAKALI HOMOJEN OLMAYAN ORTOTROP SİLİNDİRİK KABUKLARIN DOĞRUSAL DİNAMİK STABİLİTESİ

Zihni ZERİN, Zeki KARACA

Özet


   Bu çalışmada elastisite modülleri kalınlık koordinatına bağlı olarak parçalı sürekli değişen ortotrop elastik malzemeden oluşturulan üç tabakalı silindirik kabukların, zamana göre kuvvet fonksiyonu şeklinde değişen yanal dış basınç yükü etkisi altında doğrusal dinamik stabilitesi araştırılmıştır. Önce temel bağıntı, doğrusal dinamik stabilite ve deformasyon uygunluk denklemleri çıkarılmıştır. Bu denklemlere Ritz tipi yöntem uygulanarak, kritik yükler ve dinamiklik katsayısı için genel formüller elde edilmiştir. Homojen ortotrop ve izotrop tek tabakalı silindirik kabuklar için uygun ifadeler, bu formüllerden özel olarak elde edilmiştir. Daha sonra sayısal hesaplar yapılarak elastisite modülleri değişiminin, yükleme hızının, tabaka sayısı ve dizilişinin kritik parametrelere etkileri incelenmiştir.

   Anahtar Kelimeler: Üç tabakalı silindirik kabuk, ortotrop elastik malzeme, homojen olmama, doğrusal dinamik stabilite, yanal dış basınç yükü, kritik yük ve dinamiklik katsayısı


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.