ÇİFTLİK (NİĞDE) YÖRESİ DİYATOMİTLERİNİN PALEONTOLOJİK, KİMYASAL VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

Ali GÜREL

Özet


   Niğde İli’nin Çiftlik ilçesine bağlı, Ovalıbağ Köyü ve yakın çevresinde yüzeyleyen Pleistosen-Holosen yaşlı diyatomit sahası, araştırma yeri olarak belirlenmiştir. Diyatomitin paleontolojik, kimyasal ve mineralojik özelliklerini belirlemek için ince kesit, taramalı elektron mikroskop (SEM) ve X-işını difraktometresi (XRD), enerji dispersif X-ışını spektrum (EDS) ve kimyasal analiz (X-RF ve ICP) yöntemleri uygulanmıştır. Diyatomit tabakaları genellikle çakıl, kum, silt ve volkanik küllerle ardalanmalıdır. Fosil içeriği genellikle diyatom ve silikoflagellatlardır. Diyatom türleri yörede çeşitlilik sunmakta olup, Cyclotella sp., Epithemia sp., Fragilaria sp. gibi türler yaygındır. Diyatomitler saf olmayıp, yer yer killi, siltli, ince kumlu katkılarla birlikte bulunabilirler. Fiziksel özellik olarak; asitlerle (HF hariç) reaksiyona girmedikleri, 1150°C'de pişme ve 1300°C'de ise erimeye başladıkları tespit edilmiştir. Diyatomitlerin egemen bileşenleri, opal A, opal CT, kuvars, feldispar ve montmorillonittir. 1200°C’ye kadar ısıtıldıklarında ise egemen mineraller, opal ve/veya kristobalit, kuvars, feldispat mineralleridir. Bunların kimyasal bileşenleri, SiO2 % 65.2-79.8, Al2O3 % 9.1-12.3, Fe2O3 %2.9-4.5, CaO %0.6-2.3, Na2O %1.1-1.4 ve K2O %1.4-2.1 olarak belirlenmiştir. Bu kimyasal veriler dünya literatür verileri ile karşılaştırılmış ve Çiftlik yöresi diyatomitlerinin daha düşük SiO2 miktarları içerdikleri gözlenmiştir.

   Anahtar Kelimeler: Çiftlik havzası, diyatomit, fasiyes, mineraloji, kimyasal içerik


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.