ALÇI KATKISININ DİYATOMİT ESASLI HAFİF YAPI ELEMANININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Mehmedi Vegbi GÖKÇE, Semiha AKÇAÖZOĞLU

Özet


   Bu çalışmada, Nevşehir Ürgüp’te bulunan yataklardan elde edilen diyatomit, öğütülmüş ve 500 mikrometre kare göz açıklıklı elekten geçen kısmı piyasadan temin edilen kartonpiyer alçısı ile bağlanarak diyatomit esaslı hafif yapı elemanı üretimi araştırılmıştır. Karışımda sadece öğütülmüş diyatomit, diyatomite göre ağırlıkça %15, 25 ve 35 oranlarında kartonpiyer alçısı ve su kullanılmıştır. Plastik kıvamda yoğurulan karışım, 40x40x160 mm boyutlarında kalıplara dökülerek 24 saat süreyle bekletilmiştir. Her bir karışımdan üçer adet numune üretilmiştir. Bu süre sonunda kalıptan çıkarılan numuneler etüve alınmıştır. Etüvde 100±2°C sıcaklıkta 24 saat bekletilip kurutulan numuneler fırına alınmış ve sıcaklık tedrici olarak 1100°C’ye çıkartılarak toplamda 24 saat pişirilmiştir. Numuneler laboratuvar ortamında oda sıcaklığına kadar tedricen soğutulmuş ve birim ağırlık, basınç dayanımı ve eğilme dayanımı ve ağırlıkça su emme testlerine tabi tutulmuştur.  Artan alçı miktarına bağlı olarak, örneklerin birim ağırlık, basınç ve eğilme dayanımları da artmıştır.  Yine artan alçı miktarına bağlı olarak su emme değerleri azalmıştır. Deneysel çalışmalar ışığında, diyatomit ve alçı karışımının hafif yapı elemanı üretiminde kullanılabilme potansiyelinin olduğu sonucuna varılmıştır.

   Anahtar Kelimeler: Diyatomit, alçı, hafif yapı elemanı, basınç dayanımı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.