İNDİRGENMİŞ GRAFEN OKSİT-ÇİNKO OKSİT-TİTANYUM DİOKSİT KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

Süleyman KERLİ

Özet


   Bu çalışmada, indirgenmiş grafen oksit/çinko oksit (RGO/ZnO) ve indirgenmiş grafen oksit/titanyum dioksit (RGO/TiO2) kompozit malzemeleri hidrotermal yöntem kullanılarak üretilmiştir. TiO2 nanoparçacıkları hazırlanan RGO/ZnO kompozit malzemesine karıştırılarak RGO/ZnO/TiO2 kompozit malzemesi elde edilmiştir. Grafen oksit (GO) Hummers metodu kullanılarak sentezlenmiştir. RGO/ZnO/TiO2 kompozit malzemesinin fiziksel özellikleri XRD ve SEM kullanarak incelenmiştir. Elde edilen bu kompozit malzemeler kullanılarak süper kapasitör uygulamaları için elektrot yapımı gerçekleştirilmiştir. Üretilen elektrotların elektrokimyasal ölçümleri döngüsel voltametri (CV) ile gerçekleştirilmiş ve elektrotların kapasitans değerleri ve empedans spektrumları belirlenmiştir. Hesaplamalar sonucunda, spesifik kapasitans değerleri sırasıyla TiO2, RGO/TiO2, RGO/ZnO ve RGO/ZnO/TiO2 3,29 F/g, 19,58 F/g, 24,15 ve 14,36 F/g olarak bulunmuştur

   Anahtar Kelimeler: İndirgenmiş grafen oksit, titanyum dioksit, çinko oksit, süper kapasitör


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.