Kişiler ve Kurullar

Bölüm Editörleri

 1. Prof. Dr. Fehiman ÇİNER, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 2. Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO, Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 3. Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Metin YILDIRIM, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 5. Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 6. Prof. Dr. Yonca KARAGÜL YÜCEER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 7. Prof. Dr. Öner Yusuf TORAMAN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 8. Assoc. Prof. Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
 9. Assoc. Prof. Dr. Mahmut ALKAN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 10. Assoc. Prof. Dr. Murat BARUT, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 11. Assoc. Prof. Dr. Hakan ERDEM, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 12. Assoc. Prof. Dr. Ali Özgün OK, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 13. Assoc. Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ, Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye
 14. Assoc. Prof. Dr. Cahit Tağı ÇELİK, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 15. Assoc. Prof. Dr. Bora TİMURKUTLUK, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
 16. Assoc. Prof. Dr. Metin UÇURUM, Bayburt Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 17. Assoc. Prof. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 18. Assoc. Prof. Dr. Aydın YEŞİLDİREK, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Mekatronik Bölümü, Türkiye
 19. Assist. Prof. Dr. Murat ÇİFLİKLİ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 20. Assist. Prof. Dr. Bekir Sami TEZEKİCİ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 21. Assist. Prof. Dr. Serkan TOROS, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 22. Assist. Prof. Dr. Mehmet Kürşat YALÇIN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Editör

 1. Prof. Dr. Metin YILDIRIM, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye


ISSN: 2564-6605