Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık ve ilgili diğer alanlarda yayın yapmaktadır. 

Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin kapsamı nispeten geniş olup mühendislik bilimi alanında orijinal araştırma, derleme ve araştırma notu türü makaleleri içermektedir.

 

Bölüm Politikaları

Bilgisayar Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Çevre Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Endüstri Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Gıda Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Harita Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

İnşaat Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Jeoloji Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Maden Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Makine Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Mekatronik Mühendisliği

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Mimarlık

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Diğer

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Bölüm Editörü-Hakem Listesi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Makaleler, çeşitli üniversite ve kurumlarda görev yapan konularında uzman hakemler tarafından değerlendirilmekte ve hakemler tarafından uygun bulunması halinde yayına kabul edilmektedir. Türkçe veya İngilizce makale kabule eden Mühendislik Bilimleri Dergisi, tamamen ücretsiz olup yayınlanan makalelerin tam metinleri de ücretsiz olarak herkesin erişimine açık bulunmaktadır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim politikasını benimseyerek kapsamında yayınlanan literatürün küresel düzeyde paylaşımını hedeflemektedir.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Yayın Sıklığı

Dergi yılda 2 sayı olarak 6 ayda bir yayınlanır.

 

Dergi Yönetimi

SAHİBİ: Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı adına Prof. Dr. Kutsi S. ERDURAN

EDİTÖR: Doç. Dr. Murat GÖKÇEK

BÖLÜM EDİTÖRLERİ

 • Prof. Dr. Fehiman ÇİNER (Çevre Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO (Çevre Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM (Gıda Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Metin YILDIRIM (Gıda Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Yonca KARAGÜL YÜCEER (Gıda Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA (İnşaat Mühendisliği)
 • Doç. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR (İnşaat Mühendisliği)
 • Doç. Dr. Hakan ERDEM (İnşaat Mühendisliği)  
 • Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK (Harita Mühendisliği)
 • Doç. Dr. Ali Özgün OK (Hairta Mühendisliği) 
 • Doç. Dr. Metin UÇURUM (Maden Mühendisliği)
 • Prof. Dr. Öner Yusuf TORAMAN (Maden Mühendisliği) 
 • Doç. Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU (Mimarlık)
 • Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN ÖKESLİ (Mimarlık)
 • Doç. Dr. Bora TİMURKUTLUK (Makine)
 • Doç. Dr. Mahmut ALKAN (Makine Mühendislliği)
 • Doç. Dr. Aydın YEŞİLDİREK (Mekatronik Mühendisliği)
 • Doç. Dr. Ümit ATICI (Maden Mühendisliği)
 • Doç. Dr. Murat BARUT (Bilgisayar Mühendisliği)
 • Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ (Jeoloji Mühendisliği)
 • Yrd. Doç. Dr. Bekir Sami TEZEKİCİ (Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
 • Yrd. Doç. Dr. Serkan TOROS (Makatronik Mühendisliği)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kürşat YALÇIN (Mekatronik Mühendisliği)
 • Yrd. Doç. Dr Kutalmış GÜMÜŞ (Harita Mühendisliği)

 

Yayın Etiği

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) yüksek yayın etiği standartları sağlamayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergimizin standartlarına uygun olmaya makaleler ret edilmektedir. NĞÜ Müh. Bilim. Dergisine sunulan bütün makaleler iki hakem tarafından değerlendirilmekte olup ihtiyaç duyulması halinde 3. ve 4. hakemden de görüş alınmaktadır. Ayrıca bölme, kopyalama, uydurma gibi etik ihlaller de bilgisayar yazılımı ile kontrol edilmektedir.


Yazarlar

Yazarlar makalelerinin orijinal olmasından sorumludurlar. Ayrıca makalenin aynı anda başka dergilere sunulmamasından veya başka dergilerde değerlendiriliyor olmamasından da sorumludurlar. Makalede gerçek ve geçerli kaynaklar kullanılmalı ve uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır. Yazarlar makalenin yazım dilini, ana dili makale dili ile aynı olan birine kontrol ettirmelidirler. Yazarlar maddi vb. destekleri açık bir şekilde belirtmelidirler. Yayınlanmış makalesinde önemli bir hata tespit eden yazarlar vakit geçirmeden dergi editörünü bilgilendirmek ve yayının düzeltilmesi veya geri çekilmesi konularında editör ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Yayınlanması için dergimize gönderilecek makaleler internet üzerinden dergimizin sistemine yüklenmelidir.   


Editörler

Bütün makaleler konunun uzmanı olan en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Önemi, alanı, ilgisi, doğruluğu, orijinalliği, güncelliği ve anlatım dili gibi konular değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Hakem sürecinden esas sorumlu editör olup hakem raporları doğrultusunda kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltilen makalelerin kabulü veya yayınlanması garanti edilemez. Yayın için uygun olmayan ve editör tarafından ret edilen makaleler yazarlarına iade edilir. Herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda değerlendirme sürecine katılan herkes derhal editörü bilgilendirmek zorundadırlar. Kabul edilen makaleler derginin internet sayfasında serbest erişime açık olarak yayınlanır.

 

Hakemler 

Hakemler makaleleri, yazarın ırkı, cinsiyeti, dini inancı, vatandaşlık durumu veya politik düşüncesi gibi faktörleri gözetmeksizin bilimsel içeriğine göre değerlendirirler. Makaleler yazarların isimleri ve kurumları gizlenerek hakemlere gönderilir. Değerlendirme objektif olarak yapılır. Yazarın kişiliği ile ilgili eleştiriler uygun değildir. Hakemler görüşlerini açık bir şekilde ve destekleyici bilgilerle ifade etmelidirler.

Hakem değerlendirmesi, son kararı verirken editöre ve makalenin iyileştirilmesinde yazara yardımcı olur. Hakemler ayrıca değerlendirilen makale ile yayınlanmış diğer makaleler arasında tespit edeceği herhangi bir benzerliği de yayıcıya bildirmelidir.ISSN: 2564-6605