Yazar Detayları

ÖZMUTLU, ilker, Türkiye

  • Cilt 7, Sayı 1 (2013) - Sporda Sosyal Alanlar
    ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477