Yazar Detayları

CAN, Yusuf

 • Cilt 3, Sayı 3 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
  BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 3 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
  SPORCULARIN İŞ TATMİNİ İLE LİDER BAĞLILIĞI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DUYGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 2 (2011) - Sporda Sosyal Alanlar
  NEGATİF DUYGUSALLIĞIN STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FAAL FUTBOL HAKEMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet  PDF


ISSN: 1307-6477