Yazar Detayları

AFYON, Yakup Akif

  • Cilt 10, Sayı 3 (2016) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    AEROBİK YÜZME ANTRENMANLARININ SEDANTER KADINLARDA BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİLERİ
    Özet  PDF  PDF (English)
  • Cilt 12, Sayı 1 (2018) - Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
    SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİ TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISI VE SPOR DERSLERİNE KATILIM NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
    Özet  PDF (English)  PDF


ISSN: 1307-6477