Yazar Detayları

BALCI, Velittin, Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü., TürkiyeISSN: 1307-6477