Yazar Detayları

AYYILDIZ, Tebessüm, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu /ANKARA, Türkiye

  • Cilt 8, Sayı 3 (2014) - Sporda Sosyal Alanlar
    SPOR MERKEZLERİNDE REKREATİF FAALİYETLERE KATILAN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477