Yazar Detayları

AKA, Serkan Tevabil, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, TürkiyeISSN: 1307-6477