Yazar Detayları

ÖZDAĞ, Selçuk

  • Cilt 3, Sayı 2 (2009) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    FUTBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU, VÜCUT BİLEŞENLERİ VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
    Özet  PDF  HTML


ISSN: 1307-6477