Yazar Detayları

EKİCİ, Sümmani, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 3 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
    KAMU PERSONELİNİN TWITTER KULLANIMININ KURUMSAL İMAJA ETKİSİ: GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA ÇALIŞAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
    Özet  PDF (English)  PDF
  • Cilt 11, Sayı 2 (2017) - Sporda Sosyal Alanlar
    SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE MUTLULUK VE SOSYLALLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
    Özet  PDF (English)  PDF


ISSN: 1307-6477