Yazar Detayları

EKİCİ, Sümmani

  • Cilt 3, Sayı 1 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
    GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF  HTML
  • Cilt 5, Sayı 2 (2011) - Sporda Sosyal Alanlar
    DAĞCILIK SPORUYLA UĞRAŞAN BİREYLERİN BU SPORA YÖNELME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477