Yazar Detayları

BİLİR, Pervin

  • Cilt 8, Sayı 1 (2014) - Sporda Sosyal Alanlar
    BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİM TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477