Yazar Detayları

AKIL, Mustafa

  • Cilt 5, Sayı 1 (2011) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    SUBMAKSİMAL EGZERSİZİN SEDANTER BİREYLERDEKİ TİROİD HORMON METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477