Yazar Detayları

ERDOĞDU, Murat, Necmettin Erbakan Universty Faculty of Tourism

  • Cilt 10, Sayı 1 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
    MARKA BAĞLILIĞI OLUŞTURMADA MARKA İMAJININ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ: SPOR MALZEMESİ MARKASI KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477