Yazar Detayları

ERDOĞDU, Murat

 • Cilt 2, Sayı 2 (2008) - Sporda Sosyal Alanlar
  2006-2007 ÖĞRETİM YILINDA UYGULAMAYA BAŞLANAN YENİ İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet  HTML  PDF
 • Cilt 3, Sayı 3 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
  ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
  MARKA BAĞLILIĞI OLUŞTURMADA MARKA İMAJININ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ: SPOR MALZEMESİ MARKASI KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477