Yazar Detayları

ÖZŞAKER, Murat

  • Cilt 5, Sayı 2 (2011) - Sporda Sosyal Alanlar
    BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 2 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
    HÜR İRADE KURAMI PERSPEKTİFİNDEN EGZERSİZDE GÜDÜLENME, TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477