Yazar Detayları

ÖZLÜ, Metin

  • Cilt 11, Sayı 1 (2017) - Sporda Sosyal Alanlar
    SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477