Yazar Detayları

BAYANSALDUZ, Mehmet

  • Cilt 3, Sayı 3 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
    SPORCULARIN İŞ TATMİNİ İLE LİDER BAĞLILIĞI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DUYGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477