Yazar Detayları

ACAK, Mahmut, Türkiye

  • Cilt 3, Sayı 1 (2009) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    YILDIZ ERKEK MİLLİ VE AMATÖR BADMİNTONCULARIN BAZI FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
    Özet  PDF  HTML


ISSN: 1307-6477