Yazar Detayları

BAYRAM, Levent, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 3 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
    SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477