Yazar Detayları

İLHAN, Levent

 • Cilt 3, Sayı 1 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
  ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALARIN ÇOCUKLARININ ÖZEL EĞİTİMLERİ SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİNE YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet  PDF  html
 • Cilt 3, Sayı 3 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
  VOLEYBOLDA SERVİS BECERİSİ ÖĞRETİMİNE MOTİVASYONEL BİR YAKLAŞIM
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 2 (2010) - Sporda Sosyal Alanlar
  ÇOCUKLARDA NEVROTİK SORUN DÜZEYLERİ VE BADMİNTON EĞİTİMİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 3 (2013) - Sporda Sosyal Alanlar
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477