Yazar Detayları

AYDIN, Kutlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu, Türkiye, TürkiyeISSN: 1307-6477