Yazar Detayları

ÇAĞLAYAN, Hakan Salim, Türkiye

  • Cilt 4, Sayı 1 (2010) - Sporda Sosyal Alanlar
    ÜNİVERSİTE BAYAN FUTSAL TAKIMI SPORCULARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
    Özet  PDF


ISSN: 1307-6477