Yazar Detayları

ÇAĞLAYAN, Hakan Salim

 • Cilt 2, Sayı 1 (2008) - Sporda Sosyal Alanlar
  SPOR YAPAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet  HTML  PDF
 • Cilt 2, Sayı 2 (2008) - Sporda Sosyal Alanlar
  SPOR YAPAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Özet  HTML  PDF
 • Cilt 11, Sayı 1 (2017) - Sporda Sosyal Alanlar
  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477