Yazar Detayları

ÖZTÜRK, Hüseyin, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BESYO

  • Cilt 10, Sayı 1 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
    BADMİNTON SPORU YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477