Yazar Detayları

BAL, Hülya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BESYO, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 3 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
    TÜRKİYE’DE SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRELERİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİN İÇERİK ANALİZİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477