Yazar Detayları

Akın, Galip

  • Cilt 1, Sayı 2 (2007) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    BAYAN BASKETBOLCULARIN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ: SOMATOTİP VE VÜCUT BİLEŞİMİ DEĞERLERİ
    Özet  HTML  PDF


ISSN: 1307-6477