Yazar Detayları

ERDİL, Güven

  • Cilt 7, Sayı 1 (2013) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    TENİSÇİLERDE PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN SERVİS ATIŞINDA TOPUN HIZINA VE İSABETİ YÜZDELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)
  • Cilt 7, Sayı 1 (2013) - Hareket ve Antrenman Bilimleri
    MASA TENİSÇİLERDE RESESİF EL İLE YAPILAN ANTRENMANIN DOMİNANT EL İLE YAPILAN VURUŞLARDA İSABET YÜZDESİ ÜZERİNE ETKİSİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477