Yazar Detayları

Şirin, Erkan Faruk

 • Cilt 2, Sayı 2 (2008) - Sporda Sosyal Alanlar
  SPOR YAPAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Özet  HTML  PDF
 • Cilt 2, Sayı 2 (2008) - Sporda Sosyal Alanlar
  2006-2007 ÖĞRETİM YILINDA UYGULAMAYA BAŞLANAN YENİ İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet  HTML  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2009) - Sporda Sosyal Alanlar
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK STİLİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ALGILARI
  Özet  PDF  HTML
 • Cilt 6, Sayı 2 (2012) - Sporda Sosyal Alanlar
  RAFTİNG KATILIMCILARININ RAFTİNG KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477