Yazar Detayları

BELTEKİN, Enes, Erciyes Üniversitesi, BESYO,Spor Yöneticiliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 10, Sayı 2 (2016) - Sporda Sosyal Alanlar
    TÜRKİYE’DEKİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİ PERSONELİN DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
    Özet  PDF  PDF (English)


ISSN: 1307-6477